Контакти счетоводна къща Алиана - София

Алиана Контакти адрес телефон главна снимка

Контакти със счетоводна къща Алиана- телефони, адрес, e-mail

гр. София
ул "Попова шапка" N: 10, вх. А, ет. 1
(до МОЛ Сердика)
тел./факс: 02/846 8706
gsm: 0885 555 388
e-mail: aliana_bg@mail.bg 

Тук можете да напрвите вашата заявка за счетоводно обслужване.


Информация за Контакт

Лице за контакт *:
Име на фирмата *:
Телефон:
e-mail *:

Информация за дейността

Фактическа дейност на фирмата:
Правен статут:
Внос:  Да Не
Износ: Да Не
Регистрация по ЗДДС: Да Не
Регистрация по ЗА: Да Не
Данъчно подразделение:
Клонове в чужбина: Да Не
Брой:
Дъщерни дружества: Да Не

Как е организирано счетоводството Ви до момента?

 

Имате ли нужда от консултации на място във Вашият офис?

Да  Не
 

От какви административни услуги имате нужда?

 

От какви счетоводни справки и отчети освен нормативно изискваните имате нужда?

 
Ориентировъчен брой документи на месец или счетоводни
записи (приходни + разходни + банкови транзакции):
Ориентировъчен брой на дълготрайните активи:
Брой доставчици (в т.ч. чуждестранни):
Брой клиенти в т.ч. чуждестранни:
Брой левови сметки:
Брой валутни сметки:
Брой обекти(офиси, магазини и други):
Брой касови апарати:
Брой на персонала (брой осигурявани лица):

Други Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате:

Моля проверете Вашите данни за грешки.

код за сигурност: