»зготв€не на документи

»зготв€не на документи за пред банки, лизингови компании и програми за финансиране на ≈вропейски€ съюз
  • »зготв€не на счетоводни отчети, бизнес планове и икономически обосновки необходими за кандидатстване по програми.
  • »зготв€не на удостоверени€
  • јктуално състо€ние на фирма.
  • ѕрепис от съдебно решение
  • ”достоверение за липса на ѕроизводство по несъсто€телност.
  • ”достовeрение за липса на процес на ликвидаци€
  • ”достоверение за липса на заведени изпълнителни дела
  • ”достоверени€ от Ќјѕ
  • ¬писване, заличаване и изваждане на удостоверение от ÷ентрални€ регистър по особените залози