Данъчна защита

  1. Подготвяне на документи за данъчна ревизия
  2. Данъчна защита
  3. Провеждане на ревизията извън офиса на клиента
  4. Обжалване на актове издадени от контролните органи