Обработка на документи

  1. Пълен набор от счетоводни услуги
  2. Обработка по зададена от клиента аналитичност
  3. Изготвяне на дневници и подаване на декларации по ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ и ЗОДФЛ
  4. Решения за работа с фирми от цялата страна