Счетоводни консултации

Счетоводни Справки и консултации

Справки

 1. Изготвяне на справки за статистика
 2. Изготвяне на справки за БНБ
 3. Изготвяне на справка тип Приходи/Разходи
 4. Изготвяне на справки по задание на клиента
 5. Изготвяне на отчети по НСС и МСС

Консултации

 1. Счетоводно законодателство
 2. Данъчно законодателство
 3. Оптимизиране на данъчните задължения
 4. Трудово и осигурително законодателство
 5. Сформиране на счетоводен екип на място
 6. Вътрешен одит
 7. Мониторинг на вътрешно счетоводство
 8. Помощ при подбор и внедряване на оперативен счетоводен персонал