Одит

Одит
  1. Одити на финансови отчети на предприятията
  2. Одити на проекти, финансирани от европейските и др. фондове
  3. Финансови анализи
  4. Изготвяне на бизнес планове
  5. Оценка активите на предприятията
  6. Преглед на вътрешните системи за контрол