Данъчна защита

Данъчна защита

Данъчна защита при ревизиии на НАП, при ревизии от Инспекция по труда, проверки от КЗП и още

  • Данъчна защита при ревизии от страна на НАП
  • Данъчна защита при ревизии от Инспекция по труда
  • Данъчна защита при  проверка на Комисия за защита на потребителите
  • Данъчна защита пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ, регистрация на ЕКАФП, подаване на декл.образец 1 и 6, както и декл.по ЗКПО и ЗОДФЛ.

и още съдействие и данъчна защита при проверки и ревизии 

  • Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия,Акт за установяване на административни нарушения
  • Пред БНБ във връзка със задълженията за предоставяне на информация съгласно Валутния закон
  • Пред НСИ за предоставяне на текуща и годишна информация.
  • Пред общинската администрация за обявяване на новопридобити и продадени МПС и имоти.